Reklam Araçları Üzerine Mini Araştırma

“Pazarlama İletişimi Karması Elemanlarından Reklam ve Reklam Araçlarının Çok Kriterli Karar Verme Yöntemlerinden Bulanık AHP İle Değerlendirilmesi” konulu tez çalışmama temel oluşturması ve hiyerarşi ağ yapısını oluşturmamda yardımcı olması için mini bir araştırma yapmıştım.